Absolwentka studiów pierwszego stopnia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na kierunku Wychowania Fizycznego. Nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor fitness nowoczesnych form gimnastyki. Studentka studiów drugiego stopnia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na kierunku Wychowania Fizycznego, specjalizacja - gimnastyka sportowa.