Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY BODAP SP. ZO.O.


Regulamin Sklepu Internetowego www.gimnastyka-sportowa.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego firmy Bodap Sp. zo.o.
Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

I. Informacje ogólne

1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.gimnastyka-sportowa.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez firmę Bodap sp zoo ul.Majewskich 20 80-457 Gdańsk, NIP: 5842739820.
2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
   1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.gimnastyka-sportowa.pl , w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Bodap sp zoo..
   2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w sklepie Internetowym.
3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy.
4. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Bodap sp zoo. przygotuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta.
5. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, rozmiar, adres dostawy, dane do faktury, sposób
dostawy, itp.
3. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.

II. Składanie zamówień, zawarcie umowy

1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.gimnastyka-sportowa.pl.
2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
   1. zamawiany towar – podanie rozmiaru
   2. adres, na jaki ma być dostarczony towar,
   3. sposób dostawy,
3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez klienta informacji na stronie internetowej o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wysłane zostanie również na adres e-mail podany podczas składania zamówienia
4. Wszelkie promocje dotyczą tylko i wyłącznie wybranego towaru.
5. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich.
6. Oferta sklepu internetowego i zawarta w nim cena ma charakter wiążący w momencie składania zamówienia przez klienta.
7. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący (15 zł).

III. Realizacja zamówień

1. Do realizacji zamówienia przystępujemy w ciągu 48 godzin po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym, jeśli towar jest dostępny. Nie wlicza się w to czasu doręczenia przesyłki.
2. Jeżeli Bodap sp zoo. nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
3. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do Klienta lub ich osobisty odbiór przez klienta w siedzibie firmy.
4. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna – faktura.
5. Zamówiony towar będzie dostarczany poprzez kuriera lub odbiór osobisty przez klienta.
6. Koszty wysyłki widoczne są na stronie sklepu podczas dokonywania zamówienia.

IV. Ceny towarów

1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego Bodap sp zoo. zamieszczone przy oferowanym towarze:
   - podawane są w złotych polskich,
   - nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
2. Ceną wiążącą i ostateczną towaru jest jego cena podana na Stronie www.gimnastykasportowa.pl. w chwili składania zamówienia przez Klienta.
3. Oferta sklepu internetowego i zawarta w nim cena ma charakter wiążący w momencie składania zamówienia przez klienta.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy będzie widoczna w podsumowaniu.
5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Formy i koszty dostawy, płatności

1.Zapłaty za zamówione towary można dokonać: tylko i wyłącznie przelewem na konto bankowe.
2.Składając zamówienie klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy:
   - za pośrednictwem firmy kurierskiej,( 15 zł) na terenie całego kraju,
   - odbiór osobisty w siedzibie Bodap sp zoo., po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.
3. Klient powinien sprawdzić zawartość otrzymanej paczki w obecności dostarczyciela - w przypadku dostawy do klienta.
4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy. Zwrot towarów.

1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru, jednakże reklamacja musi zostać zgłoszona poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
5. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte.
6. Reklamacji nie podlegają naturalne zużywanie się produktu, produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.
7. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać w pierwszej kolejności wymiany towaru na zgodny z zamówieniem lub zwrotu pieniędzy.
8. Jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy.
9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zakupiony towar jest odsyłany do kupującego (na jego koszt), z decyzją oddalone.
10. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towarów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres : Bodap sp zoo ul..Majewskich 20 , 80-457 Gdańsk.
11. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

VIII. Dane osobowe

1. W trakcie zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Administratorem danych osobowych jest Bodap Sp. zo.o.
4. Zgodne z w/w. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

IX. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) .
2. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej www.gimnastyka-sportowa.pl , w szczególności fotografie, opisy, rozwiązania graficzne, są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.).
3. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt.