List do rodziców

Wszyscy wiemy, że charakterystyczną cechą naszych czasów jest zmniejszanie się spontanicznego zapotrzebowanie na wysiłek fizyczny, który jest niezbędny do normalnego funkcjonowania organizmu. Obecnie występuje trwała tendencja do eliminacji podstawowej, prostej aktywności fizycznej i zastępowania jej wysiłkiem intelektualnym, co powoduje zmniejszenie obciążenia układu ruchu na rzecz zwiększenia obciążenia układu nerwowego. Skutkiem tego są wady postawy oraz wzrastająca liczba osób niepełnosprawnych fizycznie, co stanowi w czasach współczesnych istotny problem zdrowotny naszego społeczeństwa.

Jednym z głównych czynników zapobiegających wadom postawy jest ruch, a dzieciństwo jest niewątpliwie najlepszym okresem do profilaktyki wad postawy.

Szkoła Gimnastyki Sportowej proponuje Państwu program, który został tak opracowany aby każdy uczestnik miał zagwarantowany indywidualny rozwój i tym samym indywidualne podejście trenera.
Opanowanie wyczynowych elementów takich jak: stanie oraz chodzenie na ramionach, mostki, szpagaty, przerzuty bokiem (potocznie gwiazdy), a w przyszłości salta oraz wiele innych jest możliwe tylko u nas, a dla uczestników staje się głównym celem uczęszczania na zajęcia.

Gry i zabawy są częścią każdego naszego spotkania, dlatego uśmiech na twarzach naszych dzieci, radość i satysfakcja motywują je do kontynuowania trudnych treningów.

 

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, że gimnastyka sportowa jako dyscyplina sportu przynosi wiele korzyści dla sprawności i zdrowia organizmu, ponieważ:

  • oddziaływuje na wszystkie partie mięśniowe symetrycznie;
  • wzmacnia mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała, co wpływa na korekcję wad postawy;
  • zwiększa obszerność ruchu w stawach oraz zespołach mięśniowo szkieletowych, co wpływa na zminimalizowanie urazów kończyn;
  • zwiększa poziom wykształcenia zespołu podstawowych cech motorycznych, takich jak: siła, szybkość, wytrzymałość, zwinność, gibkość, koordynacja, równowaga statyczna i dynamiczna;
  • jest nierozłącznym elementem każdej innej dyscypliny sportowej, co sprawia, że gimnastyka sportowa zapewnia doskonałe przygotowanie początkowe organizmu dla różnorodnych sportów;
  • jest wspaniałym sposobem regulującym potrzebę ruchu u dzieci z nadpobudliwością ruchową , które podczas "naszych" zajęć mają możliwość wyładowania zgromadzonej energii ;
  • dziewczęta stają się bardziej wyczulone na poczucie gracji i estetyki własnego ciała, a chłopcy stają się świadomi swoich wyjątkowych umiejętności.

Nasz program zajęć - gimnastyki sportowej jest dostosowany do potrzeb oraz możliwości uczestnikówi i zabiega nie tylko o stronę fizyczną Państwa dziecka, ale także pomaga odnaleźć własną osobowość, ukształtować wartości i postawy jakie powinny cechować młodego człowieka. Prowadzone przez nas zajęcia wpływają na rozwój tolerancji, współpracy w grupie, kreatywności, a także konsekwencji w dążeniu do celu.

Treningi prowadzone przez naszych trenerów są dla uczestnika atrakcyjne, ponieważ dają możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Pokazy dla publiczności dają możliwość obiektywnej oceny postępów Państwa dziecka, a uczestnikom wiele pozytywnych emocji oraz radości z otrzymywanych upominków.

Gimnastyka Sportowa jest rozrywką prowadzącą do osiągnięcia wymarzonego celu, który dziecko samo sobie wyznacza.

Nasze zajęcia pozytywnie wpływają na wszechstronny rozwój Państwa dziecka.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszą firmą.